TRAINING

Schimbarile noi aparute in piata cer organizatiilor adaptari si raspunsuri rapide in lupta permanenta pentru dezvoltare economica.

Detalii

CONSULTANTA

Serviciile noastre de consultanta acopera intregul proces de finantare, de la conceperea unui proiect pana la finalizarea lui.

Detalii

PROIECTE

Experienta echipei noastre va poate ajuta in intocmirea de documentatii diverse pentru accesarea de fonduri europene

Detalii

ANALIZA

Specialistii nostri pot realiza analize si studii de piata personalizate in functie de domeniul dumneavoastra de activitate.

Detalii

“STOP SI DE LA CAPAT” IN ACHIZITIILE PUBLICE DIN ROMANIA IN CONTEXTUL EUROPEAN ” – SEMINAR 17 MAI 2017

“STOP SI DE LA CAPAT” IN ACHIZITIILE PUBLICE DIN ROMANIA IN CONTEXTUL EUROPEAN ” – SEMINAR 17 MAI 2017

LECTOR
Octavian Constantinescu – formator cu o bogata activitate practica si teoretica in domeniul investitiilor si al achizitiilor publice
Seminarul se va desfăsura pe parcursul a trei ore, cu o pauză de 15 de minute.
  La finalul acestuia vi se va acorda un certificat de participare.

  În speranța că tema propusă este de interes pentru dumneavoastră și că ne
veți onora cu prezența, vă rugăm să aveți amabilitate de a confirma participarea dumneavoastră la
urmatoarea adresă de e-mail: contact@talivformare.com
sau la numărul de telefon 0744.854.502, pana luni , 15 IUNIE, ora 14:00.

ADRESA
Strada Buzești, numărul 50-52, etaj 7, sectorul 1, București – SEDIUL BRM 

INVITAŢI SPECIALI
 CNSC / ANAP

Taxa de participare este de 300 lei și se va depune în contul societății noastre deschis la Banca Transilvania, Sucursala Militari, IBAN  RO09BTRLRONCRT0251180801

CURS ACREDITAT de EXPERT ACHIZITII PUBLICE – Fa urmatorul pas pentru a castiga licitatii in 2017-

CURS ACREDITAT de EXPERT ACHIZITII PUBLICE – Fa urmatorul pas pentru a castiga licitatii in 2017-

PERIOADA DE DESFASURARE
7 – 10 IUNIE 2017
LOCATIA
Sediul BRM din Strada Buzesti, Nr. 50-52,etaj 7, Sector 1, Bucuresti.
CERTIFICARE
In urma sustinerii examenului se acorda un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COD COR 214946, acreditat de ANC si eliberat in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.
CONDITII DE INSCRIERE
Participantii la curs trebuie fie absolventi de invatamant superior.
LECTORI
DL. Octavian Constantinescu, formator cu o bogata activitate practica si teoretica in domeniul investitiilor si al achizitiilor publice.
INVITATI SPECIALI
Specialisti din cadrul ANAP si/sau CNSC.
INSCRIERE
Inscrierea se face in baza formularului de participare atasat pe care va rugam sa il trimiteti completat la adresa de e-mail contact@talivformare.com pana cel tarziu  27 MAI 2017.
TAXA de PARTICIPARE
800 RON La 5 participanti inscrisi al 6-lea primeste curs gratuit!!!
Taxa include mapa de lucru, suportul de curs si taxa de examinare ANC.
CURSUL INCLUDE ULTIMELE PROIECTE DE LEGE IN DOMENIU
• Legea achizitiilor publice;
• Lege privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
• Lege privind achizitiile sectoriale;
• Lege privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
 
S.C. TALIV FORMARE S.R.L

SEMINAR – 23.11.2016, ora 16:00 – MODIFICARI LEGISLATIVE ÎN ACHIZIȚIILE PUBLICE DIN ROMÂNIA

SEMINAR – 23.11.2016, ora 16:00 – MODIFICARI LEGISLATIVE ÎN ACHIZIȚIILE PUBLICE DIN ROMÂNIA

SEMINAR – 3 ore ( 23.11.2016 – ora 16:00)

TEMATICA:

Normele de aplicare ale legilor achizitiilor publice (clasice) si sectoriale.
– ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 362 din 26 mai 2015 – emitent GUVERNUL ROMANIEI;
– HOTĂRÂRE nr. 634 din 28 iulie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 645 din 25 august 2015 – emitent GUVERNUL ROMANIEI;
– Instrucțiunea nr. 1/2015 emisa in aplicarea prevederilor art. 186 si 190 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 675/04.09.2015 – emitent MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE;
– DECIZIE nr. 236 din 19 octombrie 2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 778 din 19 octombrie 2015 – emitent GUVERNUL ROMANIEI – PRIM – MINISTRUL;
– HOTĂRÂRE nr. 901 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 881 din 25 noiembrie 2015 – emitent GUVERNUL ROMANIEI;
– ORDIN nr. 773 din 25 octombrie 2015 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire, publicat in Monitorul Oficial nr. 932 din 16 decembrie 2015 – emitent MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE;
– ORDIN nr. 1.140 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicat in Monitorul Oficial nr. 936 bis din 17 decembrie 2015 – emitent MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE;
• Aspecte reglementate
– Infiintarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice
– Tertul sustinator
– Infiintarea Consiliului Interministerial pentru Achizitii Publice
– Strategia naţionala în domeniul achiziţiilor publice
– Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire
– Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
– Principalele noutati aduse de proiectele legislative propuse pentru transpunerea prevederilor noilor directive “stop si de la capat”:

• Legea achizitiilor publice – Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– Renuntarea la principiul “eficienta utilizarii fondurilor”;
– Cine are calitatea de autoritate contractanta si operator economic;
– Proceduri de atribuire reglementate de noul proiect de act normativ: licitatiea deschisa, licitatia restransa, negocierea competitiva, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, negocierea fara publicare prealabila, concursul de soluții, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice;
– Noile praguri si modificarea acestora
– Procedura simplificata;
– Achizitia directa;
– Noi termene reduse;
– Posibilitatea de consultare a pietei;
Impartirea pe loturi ( facilitati pentru IMM-uri);
– Respectarea confidentialitatii;
– Documentul unic de achizitie european. E-Certis. Etichete.
– Reguli pentru evitarea conflictului de interese
– Criterii privind eligibilitatea, calificarea si selectia
– Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic prin:
– pretul cel mai scazut;
– costul cel mai scazut;
– cel mai bun raport calitate-pret
– Implicarea tertului sustinator
– Informarea candidatilor/ofertantilor
– Derularea contractelor de achizitii publice – modificari substantiale si nesubstantiale.

• Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor – Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
– Modalitati de solutionare a litigiilor in procesul de atribuire a contractelor de achizitie
publica si a contractelor de concesiune
– Obligativitatea notificarii prealabile
– Cai de atac: administrativ-jurisdictionala/judiciara
– Cautiunea.
– Suspendarea procedurii de atribuire
– Solutionarea contestatiei pe cale administrativ-jurisdictionala .
– Calea de atac impotriva deciziilor CNSC
– Situatii de nulitate a contractelor de achizitii publice

• Lege privind achiziţiile sectoriale – Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
– Renuntarea la principiul “eficienta utilizarii fondurilor”;
– Cine are calitatea de entitate contractanta, autoritate contractanta si operator economic;
– Activitati relevante in sectoarele: Gaze și energie termică, Energie electrică, Apă,
Servicii de transport, Porturi și aeroporturi, Servicii poștale, Extracția de petrol și gaze
naturale. Prospectarea şi extracția de cărbune sau alți combustibili solizi;
– Proceduri de atribuire reglementate de noul proiect de act normativ: licitatia deschisa,
licitatia restransa, negociere competitive, dialogul competitive, parteneriatul pentru
inovare, negocierea fara invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare,
concursul de soluții, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al
altor servicii specifice
– Noile praguri si modificarea acestora
– Procedura simplificata;
– Achizitia directa;
– Noi termene reduse;
– Posibilitatea de consultare a pietei;
– Documentul unic de achizitie european. E-Certis. Etichete.
– Reguli de evitare a conflictului de interese
– Respectarea confidentialitatii
– Reguli pentru evitarea conflictului de interese
– Criterii privind eligibilitatea, calificarea si selectia
– Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic prin:
– pretul cel mai scazut;
– costul cel mai scazut;
– cel mai bun raport calitate-pret).
– Implicarea tertului sustinator
– Informarea candidatilor/ofertantilor
– Derularea contractelor de achizitii publice – modificari substantiale si nesubstantiale.
Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
– Principii
– Cine are calitatea de entitate contractanta, autoritate contractanta si operator economic
– Prag

Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii – Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si servicii.

– Metode de stabilire a valorii estimate a concesiunilor
– Stabilirea duratei concesiunii
– Reguli privind combaterea coruptiei si prevenirea conflictelor de interese
– Proceduri de atribuire a contractelor de concesiune: licitatia deschisa, dialogul
competitiv, negocierea fără publicare a unui anunț de concesionare
– Criterii de atribuire.
– Derularea, modificarea si incetarea contractelor de concesiune.
• Normele de aplicare ale legilor achizitiilor publice (clasice) si sectoriale.

 

ADRESA
Strada Buzești, numărul 50-52, etaj 7, sectorul 1, București – SEDIUL BRM

Seminarul se poate desfasura si la sediul firmei de unde provin participanti in urma unei decizii luate de comun acord.

LECTOR
Octavian Constantinescu – 
formator cu o bogata activitate practica si teoretica in domeniul investitiilor si al achizitiilor publice.

INVITAŢI SPECIALI
CNSC / ANAP

Taxa de participare este de 300 lei și se va depune în contul societății noastre deschis la Banca Transilvania,  Sucursala Militari, IBAN RO09BTRLRONCRT0251180801

TALIV FORMARE 

0722 46 85 41

0761 39 34 96

0744 85 45 02                  
www.talivformare.com
contact@talivformare.com

Vrei mai mult pe plan profesional? Ai nevoie de noi!

Vrei mai mult pe plan profesional? Ai nevoie de noi!

13313744_1204264279597545_1305806673_o 13313415_1204264336264206_1567354258_o

Suntem mandri ca am reusit sa ne implicam afectiv si efectiv in noua legislatie a achizitiilor publice. Alatura-te seminarului nostru din data de 8 iunie 2016.

Suntem mandri ca am reusit sa ne implicam afectiv si efectiv in noua legislatie a achizitiilor publice. Alatura-te seminarului nostru din data de 8 iunie 2016.

   “Noile legi privind achizitiile publice si transpunerea lor in economia de piata romaneasca”

  • Legea nr. 98/2016
  • Legea nr. 99/2016
  • Legea nr. 100/2016
  • Legea nr. 101/2016

ADRESA
Strada Buzești, numărul 50-52, etaj 7, sectorul 1, București – SEDIUL BRM

Seminarul se poate desfasura si la sediul firmei de unde provin participanti in urma unei decizii luate de comun acord.

LECTOR
Octavian Constantinescu – 
formator cu o bogata activitate practica si teoretica in domeniul investitiilor si al achizitiilor publice.

INVITAŢI SPECIALI
CNSC / ANAP

Taxa de participare este de 300 lei și se va depune în contul societății noastre deschis la Banca Transilvania,  Sucursala Militari, IBAN  RO09BTRLRONCRT0251180801

TALIV FORMARE 

0722 46 85 41

0761 39 34 96

0744 85 45 02                  
www.talivformare.com
contact@talivformare.com

 

Seminarul din data de 24 mai a iesit foarte bine. Impreuna aprofundam legislatia achizitiilor publice.

Seminarul din data de 24 mai a iesit foarte bine. Impreuna aprofundam legislatia achizitiilor publice.

13342023_1168644299861178_1357476285_n 13349216_1168643976527877_277976515_n

SEMINAR – 24 MAI 2016 – EXPERT ACHIZITII PUBLICE – “STOP SI DE LA CAPAT” IN ACHIZITIILE PUBLICE DIN ROMANIA IN CONTEXTUL EUROPEAN “

SEMINAR – 24 MAI 2016 – EXPERT ACHIZITII PUBLICE – “STOP SI DE LA CAPAT” IN ACHIZITIILE PUBLICE DIN ROMANIA IN CONTEXTUL EUROPEAN “

ADRESA
Strada Buzești, numărul 50-52, etaj 7, sectorul 1, București – SEDIUL BRM

LECTOR – Octavian Constantinescu – formator cu o bogata activitate practica si teoretica in domeniul investitiilor si al achizitiilor publice

INVITAŢI SPECIALI
CNSC / ANAP

Taxa de participare este de 300 lei și se va depune în contul societății noastre deschis la Banca Transilvania, Sucursala Militari, IBAN  RO09BTRLRONCRT0251180801

Seminarul se va desfăsura pe parcursul a trei ore, cu o pauză de 15 de minute.
La finalul acestuia vi se va acorda un certificat de participare.

În speranța că tema propusă este de interes pentru dumneavoastră și că ne
veți onora cu prezența, vă rugăm să aveți amabilitatea de a confirma
participarea dumneavoastră in data de 24 MAI , orele 16:00.
Vă rugăm să aveți amabilitate de a confirma participarea dumneavoastră la
urmatoarea adresă de e-mail: contact@talivformare.com
sau la numărul de telefon 0744.854.502, pana luni , 22 MAI, ora 14:00.

TALIV FORMARE 
0761 39 34 96
                 0744 85 45 02                  
www.talivformare.com
contact@talivformare.com

EXPERT ACHIZITII PUBLICE – Curs Acreditat ANC : 2 – 4 IUNIE

EXPERT ACHIZITII PUBLICE – Curs Acreditat ANC : 2 – 4 IUNIE

PERIOADA DE DESFASURARE
2 – 4 IUNIE 2016
LOCATIA
Sediul BRM din Strada Buzesti, Nr. 50-52,etaj 7, Sector 1, Bucuresti.
CERTIFICARE
In urma sustinerii examenului se acorda un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COD COR 214946, acreditat de ANC si eliberat in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.
CONDITII DE INSCRIERE
Participantii la curs trebuie fie absolventi de invatamant superior.
LECTORI
DL. Octavian Constantinescu, formator cu o bogata activitate practica si teoretica in domeniul investitiilor si al achizitiilor publice.
INVITATI SPECIALI
Specialisti din cadrul ANAP si/sau CNSC.
INSCRIERE
Inscrierea se face in baza formularului de participare atasat pe care va rugam sa il trimiteti completat la adresa de e-mail contact@talivformare.com pana cel tarziu 27 MAI 2016.
TAXA de PARTICIPARE
800 RON – OFERTA SPECIALA!! La 5 participanti inscrisi al 6-lea primeste curs gratuit!!!
Taxa include mapa de lucru, suportul de curs si taxa de examinare ANC.
CURSUL INCLUDE ULTIMELE PROIECTE DE LEGE IN DOMENIU
• Legea achizitiilor publice;
• Lege privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
• Lege privind achizitiile sectoriale;
• Lege privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

Pentru informatii suplimentare despre cursul de achizitii publice si modalitatea de inscriere va rugam sa ne contactati telefonic la 0722.468.541 sau in scris pe adresa de e-mail contact@talivformare.com

Următorul eveniment:

123

S.C. TALIV FORMARE S.R.L organizeaza in luna februarie cursuri acreditate de achizitii publice si are placerea de a va invita sa descoperiti cum se implementeaza si aplica noile reglementari in domeniu.

Cursul are ca obiectiv specializarea si perfectionarea expertilor in achizitii publice prin aprofundarea cunostintelor teoretice si practice in conformitate cu noua legislatie in vigoare si se adreseaza angajatilor din departamentele de achizitii publice, vanzari, juridic, financiar, tehnic cat si membrilor comisiei de evaluare a ofertelor.

 

PERIOADA DE DESFASURARE

17-19 martie 2016, 30 ore.

LOCATIA

Sediul BRM din Strada Buzesti, Nr. 50-52,etaj 7, Sector 1, Bucuresti.

CERTIFICARE

In urma sustinerii examenului se acorda un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COD COR 214946, acreditat de ANC si eliberat in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

CONDITII DE INSCRIERE

Participantii la curs trebuie fie absolventi de invatamant superior.

LECTORI

DL. Octavian Constantinescu, formator cu o bogata activitate practica si teoretica in domeniul investitiilor si al achizitiilor publice.

INVITATI SPECIALI

Specialisti din cadrul ANAP si/sau CNSC.

INSCRIERE

Inscrierea se face in baza formularului de participare atasat pe care va rugam sa il trimiteti completat la adresa de e-mailcontact@talivformare.com pana cel tarziu 14 martie 2016.

TAXA de PARTICIPARE

800 RON

Taxa include mapa de lucru, suportul de curs si taxa de examinare ANC.

CURSUL INCLUDE ULTIMELE PROIECTE DE LEGE IN DOMENIU

• Legea achizitiilor publice;

• Lege privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

• Lege privind achizitiile sectoriale;

• Lege privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

fi

Pentru informatii suplimentare despre cursul de achizitii publice si modalitatea de inscriere va rugam sa ne contactati telefonic la 0744.854.502sau in scris pe adresa de e-mail contact@talivformare.com

123

Administrator,

Andreea Constantinescu