SEMINAR – 23.11.2016, ora 16:00 – MODIFICARI LEGISLATIVE ÎN ACHIZIȚIILE PUBLICE DIN ROMÂNIA

SEMINAR – 3 ore ( 23.11.2016 – ora 16:00)

TEMATICA:

Normele de aplicare ale legilor achizitiilor publice (clasice) si sectoriale.
– ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 362 din 26 mai 2015 – emitent GUVERNUL ROMANIEI;
– HOTĂRÂRE nr. 634 din 28 iulie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 645 din 25 august 2015 – emitent GUVERNUL ROMANIEI;
– Instrucțiunea nr. 1/2015 emisa in aplicarea prevederilor art. 186 si 190 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 675/04.09.2015 – emitent MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE;
– DECIZIE nr. 236 din 19 octombrie 2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 778 din 19 octombrie 2015 – emitent GUVERNUL ROMANIEI – PRIM – MINISTRUL;
– HOTĂRÂRE nr. 901 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 881 din 25 noiembrie 2015 – emitent GUVERNUL ROMANIEI;
– ORDIN nr. 773 din 25 octombrie 2015 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire, publicat in Monitorul Oficial nr. 932 din 16 decembrie 2015 – emitent MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE;
– ORDIN nr. 1.140 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicat in Monitorul Oficial nr. 936 bis din 17 decembrie 2015 – emitent MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE;
• Aspecte reglementate
– Infiintarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice
– Tertul sustinator
– Infiintarea Consiliului Interministerial pentru Achizitii Publice
– Strategia naţionala în domeniul achiziţiilor publice
– Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire
– Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
– Principalele noutati aduse de proiectele legislative propuse pentru transpunerea prevederilor noilor directive “stop si de la capat”:

• Legea achizitiilor publice – Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– Renuntarea la principiul “eficienta utilizarii fondurilor”;
– Cine are calitatea de autoritate contractanta si operator economic;
– Proceduri de atribuire reglementate de noul proiect de act normativ: licitatiea deschisa, licitatia restransa, negocierea competitiva, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, negocierea fara publicare prealabila, concursul de soluții, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice;
– Noile praguri si modificarea acestora
– Procedura simplificata;
– Achizitia directa;
– Noi termene reduse;
– Posibilitatea de consultare a pietei;
Impartirea pe loturi ( facilitati pentru IMM-uri);
– Respectarea confidentialitatii;
– Documentul unic de achizitie european. E-Certis. Etichete.
– Reguli pentru evitarea conflictului de interese
– Criterii privind eligibilitatea, calificarea si selectia
– Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic prin:
– pretul cel mai scazut;
– costul cel mai scazut;
– cel mai bun raport calitate-pret
– Implicarea tertului sustinator
– Informarea candidatilor/ofertantilor
– Derularea contractelor de achizitii publice – modificari substantiale si nesubstantiale.

• Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor – Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
– Modalitati de solutionare a litigiilor in procesul de atribuire a contractelor de achizitie
publica si a contractelor de concesiune
– Obligativitatea notificarii prealabile
– Cai de atac: administrativ-jurisdictionala/judiciara
– Cautiunea.
– Suspendarea procedurii de atribuire
– Solutionarea contestatiei pe cale administrativ-jurisdictionala .
– Calea de atac impotriva deciziilor CNSC
– Situatii de nulitate a contractelor de achizitii publice

• Lege privind achiziţiile sectoriale – Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
– Renuntarea la principiul “eficienta utilizarii fondurilor”;
– Cine are calitatea de entitate contractanta, autoritate contractanta si operator economic;
– Activitati relevante in sectoarele: Gaze și energie termică, Energie electrică, Apă,
Servicii de transport, Porturi și aeroporturi, Servicii poștale, Extracția de petrol și gaze
naturale. Prospectarea şi extracția de cărbune sau alți combustibili solizi;
– Proceduri de atribuire reglementate de noul proiect de act normativ: licitatia deschisa,
licitatia restransa, negociere competitive, dialogul competitive, parteneriatul pentru
inovare, negocierea fara invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare,
concursul de soluții, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al
altor servicii specifice
– Noile praguri si modificarea acestora
– Procedura simplificata;
– Achizitia directa;
– Noi termene reduse;
– Posibilitatea de consultare a pietei;
– Documentul unic de achizitie european. E-Certis. Etichete.
– Reguli de evitare a conflictului de interese
– Respectarea confidentialitatii
– Reguli pentru evitarea conflictului de interese
– Criterii privind eligibilitatea, calificarea si selectia
– Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic prin:
– pretul cel mai scazut;
– costul cel mai scazut;
– cel mai bun raport calitate-pret).
– Implicarea tertului sustinator
– Informarea candidatilor/ofertantilor
– Derularea contractelor de achizitii publice – modificari substantiale si nesubstantiale.
Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
– Principii
– Cine are calitatea de entitate contractanta, autoritate contractanta si operator economic
– Prag

Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii – Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si servicii.

– Metode de stabilire a valorii estimate a concesiunilor
– Stabilirea duratei concesiunii
– Reguli privind combaterea coruptiei si prevenirea conflictelor de interese
– Proceduri de atribuire a contractelor de concesiune: licitatia deschisa, dialogul
competitiv, negocierea fără publicare a unui anunț de concesionare
– Criterii de atribuire.
– Derularea, modificarea si incetarea contractelor de concesiune.
• Normele de aplicare ale legilor achizitiilor publice (clasice) si sectoriale.

 

ADRESA
Strada Buzești, numărul 50-52, etaj 7, sectorul 1, București – SEDIUL BRM

Seminarul se poate desfasura si la sediul firmei de unde provin participanti in urma unei decizii luate de comun acord.

LECTOR
Octavian Constantinescu – 
formator cu o bogata activitate practica si teoretica in domeniul investitiilor si al achizitiilor publice.

INVITAŢI SPECIALI
CNSC / ANAP

Taxa de participare este de 300 lei și se va depune în contul societății noastre deschis la Banca Transilvania,  Sucursala Militari, IBAN RO09BTRLRONCRT0251180801

TALIV FORMARE 

0722 46 85 41

0761 39 34 96

0744 85 45 02                  
www.talivformare.com
contact@talivformare.com

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *